Skip to main content

Hundvåg kulturstasjon

Stavanger kulturskole, avdeling Hundvåg, holder til på Hundvåg Skole. Avdelingen åpnet høsten 2018 og lokalene er spesialtilpasset til kulturskoleundervisning. Om lag 200 kulturskole-elever får sin undervisning her.

Klikk her for å se hvilke fag vi tilbyr på Hundvåg