Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Moderne/samtidsdans fra 8.klasse

Moderne dans er en danseform som opprinnelig oppstod som en motvekt til den klassiske balletten. Den har etter hvert utviklet seg i mange ulike retninger, men fellesnevner er at i moderne dans vektlegger man friere og mer naturlige bevegelser.
 
Undervisningen består av: grundig oppvarming med teknikk og styrkeøvelser, dansekombinasjoner, improvisasjon, å utvikle individuelle uttrykk i bevegelsesspråket. 
 
Da dansestilen i dag ofte kalles samtidsdans, har vi valgt å omdøpe klassene til moderne/samtidsdans.
 
Nivå 1
 
Tilsvarer nivå: ny/ litt øvet. Dvs. at du er relativt ny for faget og har danset innen denne sjanger maksimum 2 år.
 
 
 

Påmelding

Moderne/samtidsdans fra 8.klasse