Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Lørdagsskole DANS

For hvem:
Dette vil være et tilbud for spesielt interessert elever, som ønsker å utvikle sitt talent for dans.

Hva vil det undervises i:
Det vil være undervisning i ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans.

Målsetting:
Målet vil være gi elevene ekstra undervisning utover det vi kan tilby i ukedagene. Samt god oppfølging og veiledning slik at elevene kan få utviklet seg best mulig.

Struktur:
Ca. hver annen lørdag, totalt ca.18 lørdager pr. skoleår. 4 timer dansetrening, tidsrom: kl.9-1430. Prosjekter utvidet tid. 

Opptakskrav:
Søkere må gjennom en opptaksprøve i de ulike danseteknikkene, samt intervju.

Krav til elever av lørdagsskole dans:
Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
  • Å møte til all lørdagsundervisning.
  • Å gå på minimum 2 partier ved Stavanger Kulturskole ordinære kveldsundervisning, av fagene ballett, jazzdans eller moderne/samtidsdans.
 
Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse krav kan føre til at en mister plassen.




Påmelding

Lørdagsskole DANS