Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Fordypningsgruppe piano

Fordypningsgruppe klaver, er for de pianoelevene som vil litt mer enn kun enkeltundervisning en gang pr uke.

Aldersgrense: Eleven må ha spilt minimum i 2 år
                         og være elev på klaver i kulturskolen.

Innhold i undervisningen:
  • samspill
  • firhendig
  • teori
  • prosjekter
  • konserter
Elevene i fordypningsgruppene har to oppmøter i uken. Søknad må gjøres etter anbefaling fra lærer.

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding

Fordypningsgruppe piano