Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Bandskolen

Bandskolen er et tilbud til instrumental- og vokalelever i Stavanger kulturskole som liker pop/rock og andre rytmiske sjangere og vil spille i band. Bandskoleundervisning foregår på onsdager.

Aldersgrense: 11 år

Instrumentene det undervises på er:
  • gitar 
  • bassgitar 
  • trommer 
  • keyboard/piano 
  • tre- og messingblås 
  • sang 
Andre instrumentgrupper anbefales å søke, tilbudet kan utvides til å også omfatte flere typer instrumenter.

Innhold i undervisningen:

  • rytmisk trening 
  • variert repertoar innen ulike sjangre 
  • samspill
  • konserter

Læreplan for Bandskolen finner du her.


Det er et begrenset antall plasser i Bandskolen og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og spillelærers vurdering. Bandene deltar på flere spennende prosjekter i løpet av året. De vil få mulighet til å jobbe sammen mot konkrete prosjekter, samtidig som de under veiledning fra lærerne kan fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.

Du kan søke på Bandskolen under forutsetning av at du mottar regelmessig undervisning på instrumentet og har mulighet til å få veiledning i forhold til det materialet vi arbeider med. Når du melder deg på må du huske å skrive hvilket instrument du spiller. 

Her ser du lærerne som underviser i Bandskolen.


Undervisningssted: 

Stavanger kulturskole - Bjergsted

Finnøy og/eller Rennesøy (avhengig av påmelding)

Påmelding

Bandskolen