Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Tilrettelagt musikklek

Tilrettelagt musikklek for barn med særskilt behov for tilrettelegging

Alder: 0-5 år med foreldre

Mål: 
Musikkglede i samspill med foreldre
 
Innhold: 
  • nye og kjente sanger 
  • rim og regler 
  • rytme og dans
  • samspill på instrument
Torsdager: kl. 1230-1315

Lærer: Gunnvor Garnes

Påmelding

Tilrettelagt musikklek