Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Barnekor Rennesøy

Rennesøy Barnekor er for tiden lagt ned pga. manglende elevgrunnlag. Ved nok påmeldte og interesse, vil vi se på muligheten ved å starte opp igjen dette tilbudet. Send en mail til avdelingsleder for kor (elin.aase@stavanger.kommune.no) og søk inn eleven på venteliste via denne lenken. Ved minst 12 påmeldte, starter vi opp og vil finne en dag som passer ny dirigent og elevene. 

Påmelding

Barnekor Rennesøy