Skip to main content Skip to footer

Akkompagnement - UtB klassisk

Alle elever i UtB skal spille med akkompagnatør jevnlig og minimum to ganger hvert semester. Disse timene er obligatoriske. Reglement for akkompagnement ved Stavanger kulturskole er her.

Akkompagnatører er Aline R. Hopkins (strykere) og Goedele Taveirne (blåsere og sangere).

Akkompagnement blåsere og sanger vår 2023 er her.

Akkompagnement strykere vår 2023 er her.

Noter må leveres til akkompagnatør minimum 1 måned før akkompagnementstimen. Ved ytterligere spørsmål vennligst ta kontakt med akkompagnatøren.

 

KONSERTER

Unge talenter Bjergsted arrangerer mange konserter elevene kan melde seg på. Det forventes at hver UtB-elev spiller solo eller i samspill med akkompagnement på UtB-konsert minimum to ganger per skoleår. 

Oversikt over konserter finner man i planen for skoleåret. Kulturskolen arrangerer også en rekke konserter utenom UtB hvor man kan delta. All påmelding til konserter i UtBs regi skjer på e-post til utb@stavanger.kommune.no