Stavanger juniororkester

 

Stavanger juniororkester er fortrinnsvis for elever fra 2. til 6. klasse.

Minimumskravet for medlemsskap i dette orkesteret er å ha spilt i minst 1 år,

og å kunne spille D-dur skala i én oktav, fra D-strengen. 

Det vil være naturlig at elever som har startet i Juniororkestret i 2. klasse, spiller i dette orkestret i minimum 2 år.

 

Øvelse onsdag kl. 17 - 19 i kulturskolesalen
Ledere / dirigenter er 
 
 

Aktivitetsplan for høsten 2017 finner du her

 
 
 
Noter til øving:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seks barnesanger for skoleorkester 1.fiolin

Seks barnesanger for skoleorkester 2.fiolin

Seks barnesanger for skoleorkester 3.fiolin

Seks barnesanger for skoleorkester bratsj

Seks barnesanger for skoleorkester cello

Seks barnesanger for skoleorkester lærer

Seks barnesanger for skoleorkester pianoakkompagnement

 

Jazzy Beat alle stemmer inklusiv partitur med pianostemme 
(hvis enkeltsetmmene er utydelige, er denne utgaven bedre)

Jazzy Beat 1.fiolin

Jazzy Beat 2.fiolin

Jazzy Beat 3.fiolin

Jazzy Beat bratsj

​Jazzy Beat cello

Jazzy Beat kontrabass