Nyheter

03-05-2016

Midgardkonkurransen

Konkurranse for unge musikere, sangere og ensembler

Midgardkomkurransen arrangeres på Gamlehorten Gjestegård den 10. og 11. september. Påmeldingsfrist er 15.mai. Mer informasjon om konkurransen finner du her: http://www.midgardkonkurransen.no/

Midgard Konkurransen