Skip to main content

Jazzdans 1.-2.klasse

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse.

Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. 

Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum. 

 

Jazzdans 1.-2.klasse er ikke delt inn i nivå. 

Nivåinndeling starter først i 3.klasse.

 
Dette faget undervises  og i Bydelskulturskolen, Hundvåg skole. Det er mulig å prioritere undervisningssted ( kryss da av for aktuelle undervisningssteder).

 


Påmelding

Jazzdans 1.-2.klasse