Skip to main content

Innspillsrunde til kulturskolens femårsplan

Gi innspill til Stavanger Kulturskole sin kommende femårsplan 2023-2027. Fremtidens Kulturskole!

Stavanger Kulturskole jobber i høst med å ferdigstille sin plan for hva kulturskolen skal fokusere på og være de kommende 5 årene. Det er viktig for oss å få innspill fra barn og voksne i kommunen slik at vi kan bygge en kulturskole som er mest mulig aktuell og bra for alle. 

Innspillsrunden er nå stengt. Takk for alle bidrag!