Skip to main content

Kulturkarusell

Kulturkarusellen er et tilbud til elever som går i 1. og 2. klasse. Tilbudet i sin nåværende form startet i 2008 og var en videreføring av det tidligere tilbudet "Generell musikkopplæring" som startet i ca.1990.

I kulturkarusellen får barna smakebiter av de forskjellige estetiske fagene gjennom å leke med sang, rytme, drama, dans og tegning/forming.

Undervisningen foregår på elevens lokale skole i SFO tiden og Kulturskolen har denne undervisningen på de alle fleste av Stavanger kommunes grunnskoler. Det er ca 500 elever som årlig deltar i kulturkarusellen.

Det er to pedagoger i hver karusellgruppe og gruppene består av i ca 15-20 elever pr gruppe i 1.klasse og 8-12 elever pr gruppe i 2.klasse. Lærere er musikk,-dans og/eller kunstpedagoger.

Elevene har forestillinger / utstillinger ca 2 ganger pr skoleår.

Klikk her for å se lærere i kulturkarusellen.