Skip to main content

Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende:

 • Avtalen du har, er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no                       
 • Lærere kan ikke motta utmeldinger.
 • Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.
 • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp(1.desember)
 • Alle elever må, for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai.
 • Manglende re-registrering sidestilles med skiftelig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt.

Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering. 

 • Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: 
  kulturskolen@stavanger.kommune.no  innen 1 uke etter mottatt henvendelse.             ​
 • Nye elever har inntil to prøvetimer fortløpende etter tildelt plass. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimene, må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen, for å slippe å betale.
 • Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
 • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.