Skip to main content

Friplasser

Kulturskolen har til rådighet 100 friplasser. For å søke friplass, må man først ha søkt om,
og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år.

Om du kan få tildelt friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor de gjeldende inntektsgrensene.

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn 1 voksen 2 voksne

1 barn 277 500 kroner 435 000 kroner

2 barn 370 000 kr 522 000 kr

3 barn 462 500 kr 695 000 kr

4 barn 555 000 kr 700 000 kr

5 barn 647 500 kr 780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Hvis inntekts situasjon har endret seg betydelig i løpet av året er dere pliktige til å informere kulturskolen om dette.

Søknad sendes:
Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger

 

Free tuition at Stavanager School of Music and Arts:

 

To apply for free tuition you must be registered as a paying pupil. Family size and economy is a decicive factor when applying, and your application is valid for one school year only:

Income per year must be less than:

 

Number of children below 18 Single parent 2 parents

1 child 277 500 kroner 435 000 kroner

2 children 370 000 kroner 522 000 kroner

3 children 462 500 kroner 695 000 kroner

4 children 555 000 kroner 700 000 kroner

5 children 647 500 kroner 780 000 kroner

If your level of income has altered significantly since your last tax form you're required to inform us.

Applications (including a copy of last year's tax form) must de sent by mail to:

Stavanger kulturskole p.b 8069 Forus, 4068 Stavanger.