Skip to main content

Administrasjonen

Stavanger kulturskole

Postadresse: Stavanger kulturskole, P.B 8069 Forus, 4068 Stavanger

Besøksadresse: Sandvigå 5, 4007 Stavanger

tlf.: 51 50 88 40 
kulturskolen@stavanger.kommune.no 

Åpningstid:

mandag - fredag    kl. 0800 - 1500

Tilsynsvakt:
mandag - torsdag     kl. 1600 - 2030            tilsynsvakt: tlf.: 51 50 88 35

Rektor

Elin Aase
tlf: 51 50 77 17

Assisterende rektor

Marianne Solheim Moberg 
tlf. 51 50 87 51 
Gitar, klaver, talentutvikling musikk, leder for UtB

Skolekonsulent

Elisabeth Sæthre Helgøy
tlf: 51 50 87 53
Lønn og regnskap

Kontormedarbeider

Liv-Kristin Ims
tlf: 51 50 88 40
Sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Fagleder DKS

Fagkoordinator - Rytmisk musikk

Adrian Børtveit Tvedten
tlf. 93272672
IKT-ansvarlig

Fagkoordinator - UtB

Olav Stener Olsen
tlf. 92261026

Fagkoordinator - dans

Yasmin Gabriella Rozario
51912011

Inn- og utmeldinger dans, timeplaner, svarer på spørsmål knyttet til dans
Kontortid:
Mandag og tirsdag: 1100-1500
Onsdag: 0900-1130

 

Driftstekniker

Svein Svihus
tlf. 472 54 600 

Avdelingsledere

Michelle Lindboe
tlf: 51 50 88 44
Musikk for de yngste, musikkterapi og treblås

Camilla Nordhagen
tlf. 51 50 88 53
Dans, teater og visuelle kunstfag 

Marcel Totolici
tlf: 51 72 02 58 - 907 92 508
Messingblås, slagverk og korps