Skip to main content Skip to footer

Tilbud for barn 0-6 år

Tilrettelagt musikklek

Tilrettelagt musikklek for barn med særskilt behov for tilrettelegging

Alder: 0-5 år med foreldre

Mål

Musikkglede i samspill med foreldre
 

Innhold 

  • nye og kjente sanger 
  • rim og regler 
  • rytme og dans
  • samspill på instrumentPåmelding