Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Jazzdans 3.-7.klasse

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum.
Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges.

Nivå 2

Tilsvarer litt øvet/øvet. Dvs. at du har danset innen denne sjanger mer enn ett skoleår.
 

For jazzdans

Dersom du gikk på jazzdans 6.-7. klasse i fjor og skal gå i 7.klasse kommende skoleår, velg Jazzdans 6.-7.klasse nivå 2.
 
Dersom du gikk på jazzdans 6.-7.klasse i fjor og skal gå i 8.klasse kommende skoleår, velg jazzdans fra 8..klasse nivå 2.
 
Dette faget undervises også i Bydelskulturskolen, Hundvåg skole. Det er mulig å prioritere undervisningssted ( kryss da av for aktuelle undervisningssteder).


Påmelding