Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Kammermusikk fordypning - stryk

Kammermusikk fordypning- stryk er et tilbud først og fremst til de som etter hvert har interesse av å søke UtB. Elevene med denne motivasjon blir prioritert. 
Det er et begrenset antall plasser og strykelærerne setter hvert år sammen kvartetter basert på alder, nivå og gruppens behov.

Aldersgrense: dette er primært et tilbud for elever mellom 10-13 år. Eleven bør ha spilt i minimum 3 år for å søke dette tilbudet.

Innhold i undervisningen

  • kammermusikk for strykere
  • teori
  • prosjekter

Kriterier

  • Du må være elev på et strykeinstrument i kulturskolen.
  • Søking til fordypningsgruppe må gjøres etter anbefaling fra lærer.
  • For å få delta i en fordypningsgruppe - stryk, er det obligatorisk å være med i et av kulturskolens orkestre.

Undervisningssted

Stavanger kulturskole - Bjergsted


 
Påmelding