Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Musikklek 5 år

Musikklek 5 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.

Aldersgrense: 5 år

Innhold i undervisningen
sanger
dans og bevegelse
enkle instrumenter i samspill (f. eks trommer og xylofon)
lek med instrumenter og effekter
kjente og ukjente rim og regler
rytmelek

Timeplan 2023-2024:

Torsdag 1700-1745


Mål
Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne.

Undervisningssted
Stavanger kulturskole - Bjergsted
Klikk her for å se lærere i Musikklek (åpner ny fane)


Påmelding