Skip to main content

Stavanger kulturskole

Vil du drive med teater, dans, visuelle kunstfag eller spille et musikkinstrument?

Vi har masse spennende undervisning i de fleste kunstfag. Klikk på Undervisning og finn ditt nye kulturskoletilbud nå!

Vi trenger dine innspill!

Høring temaplan for Stavanger kulturskole 2023-2027

Kort fortalt

Stavanger kommune legger med dette frem høringsutkast til ny temaplan for Stavanger kulturskole 2023-2027. Stavanger kulturskole er for elever i alderen 0-19 år fra hele kommunen. I tillegg tilbyr skolen tjenester til voksne og eldre. Høringsfristen er 12. februar.

Om prosessen og bakgrunn for planen

Temaplan for Stavanger kulturskole 2023-2027 er på høring, og nå inviterer vi deg til å gi dine innspill til planen. Planutkastet er utarbeidet gjennom en bred involveringsprosess blant ansatte og brukere i Stavanger kulturskole. Det ble også i innledende innspillrunde åpnet for innspill fra innbyggere i kommunen som ikke er brukere i kulturskolen i dag. Det er utarbeidet forslag til satsninger og fokusområder for undervisningstilbudet til skolen i kommende periode.

 

Klikk på bildet for å lese planen

 

Til grunn for vurderingene for satsningsområdene i planen ligger føringsgivende nasjonale og lokale strategier og rapporter, deriblant nasjonal Rammeplan for kulturskolen. Planutkastet sammenfatter kort utviklingen av Stavanger kulturskole, angir et ståsted for kulturskolens tilbud ved inngang til ny planperiode før utviklingsområder deretter beskrives. Planen går til politisk behandling i kommunestyret våren 2023 og ble vedtatt sendt på høring av Utvalg for kultur og idrett 30. november 2022.

Høring temaplan for Stavanger kulturskole 2023-2027

Ofte stilte spørsmål

Trykk på spørsmålet, så kommer svaret opp

Ja, vi har enkelte ledige plasser. Det varierer litt, men i gruppefag som dans, kor, teater osv har vi ofte noen få plasser ledige.

Ta gjerne kontakt kulturskolen@stavanger.kommune.no så får du oppdatert informasjon om hva det er ledige plasser på. 

 

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Det er dessverre ikke mulig å gi plass til alle, spesielt i fag med venteliste

Ja, man kan eksempelvis gå både på dans, bilde, drama og piano. I visse tilfeller kan det være mulig å få tildelt mer enn én instrumentalplass. 

På forsiden finner du informasjon om alle våre tilbud innen musikk, dans, drama og  visuelle kunstfag.

Klikk her for å se vår prisliste.

De som får plass fra høsten av, får melding om dette innen skolestart. Søkere som blir stående på venteliste kontaktes etter hvert som det blir ledige plasser i de aktuelle disiplinene.

Man kan søke hele året.

Det er ulike aldersgrenser for de ulike undervisningstilbudene. Du kan søke om plass fra det året du fyller kriteriene for det faget du søker. 

Stavanger kulturskole disponerer 100 friplasser.   For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Her er link til informasjon om vår friplassordning.