Skip to main content

Info til foresatte

Foreldremøte

Alle foreldre kalles inn til et foreldremøte tredje undervisningsuke ( dvs i løpet av september )

Det vil gitt viktig informasjon angående danseundervisningen ved Stavanger kulturskole, samt anledning til spørsmål.

Vi oppfordrer alle til å delta i disse.

 

Foreldresamtaler

Hver vår gjennomføres foreldresamtaler. Av praktiske årsaker inviteres foresatte til danse elever til foreldresamtale i gruppe. Dette gjennomføres ved at foresatte blir invitert til å komme inn på elevens dansetime der lærer avholder foreldresamtale med elever og foresatte. 

Det settes av en uke på våre, hvor alle partier avholder foreldresamtaler i 15-20 min av timen. 

Man kan selvsagt kontakte lærer utenom den avsatte uken til foreldresamtaler, dersom man lurer på noe angående elevens progresjon, hvilket parti den bør gå på neste år o.l. Klikk her for kontaktinfo til våre danselærere.

 

Målsettingssamtaler og evaluering

Hver gruppe gjennomfører en målsettingssamtale i oppstartsfasen på høsten. Denne samtalen er en dialog mellom lærer og elevgruppe (foresatte) hvor en setter seg mål for undervisningen. Dette sendes som dokument pr e-post til foresatte.

Når undervisningsåret er ferdig vil lærer sammen med elever gå gjennom dette for å se om målene er nådd. Foresatte vil få tilsendt evaluering som et dokument pr e-post.

 

Spørsmål angående dans sendes til:

dans@stavanger.kommune.no