Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Kulturkarusellen 2. klasse

Kulturkarusellen 2 er et tilbud til elever som går i 2. klasse.
Målet er å gi barna sang- og spilleglede og gode estetiske opplevelser gjennom bruk av flere estetiske fag.
Du kan søke på Kulturkarusellen 2 selv om du ikke deltok i Kulturkarusellen 1.

Aldersgrense: 2.klasse

Innhold i undervisningen:
sang
drama
dans
visuell kunst
samspill med instrumentene xylofon og blokkfløyte
enkel notelære
Læreplanen for Kulturkarusellen finner du HER.

Utstyr:
Alle elever får utdelt blokkfløyte

Undervisningssted:
På elevens lokale skole

Undervisningstid:
I SFO-tiden

Du finner oversikt over lærere i kulturkarusellen her.
Påmelding