Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Jazzdans 1.-2.klasse

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum. Jazzdans 1.-2.klasse er ikke delt inn i nivå. Nivåinndeling starter først i 3.klasse.
Dette faget undervises i Bjergsted, Hundvåg, Finnøy og Rennesøy. Det er mulig å prioritere undervisningssted (kryss da av for aktuelle undervisningssteder).

 

Påmelding