Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Moderne/samtidsdans fra 3.klasse

Moderne dans er en danseform som opprinnelig oppstod som en motvekt til den klassiske balletten. Den har etter hvert utviklet seg i mange ulike retninger, men fellesnevner er at i moderne dans vektlegger man friere og mer naturlige bevegelser.
 
Undervisningen består av: grundig oppvarming med teknikk og styrkeøvelser, dansekombinasjoner, improvisasjon,å utvikle individuelle uttrykk i bevegelsesspråket. 
 
Da dansestilen i dag ofte kalles samtidsdans, har vi valgt å omdøpe klassene til moderne/samtidsdans.
Påmelding