Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Dansekompani UNG

Stavanger kulturskole starter høsten 2022 opp et nytt fordypning/talentutviklingsprogram som heter  "Dansekompani UNG".
Tilbudet er for elever fra 8.klasse med oppstart høsten 2022.

For hvem
Dette vil være et tilbud for spesielt interessert elever, som ønsker å utvikle seg som danser.


Innhold

 • Improvisasjon- og danseteknikk
 • Samspill og kommunikasjon dansere/musikk
 • Karakter & rolle arbeid
 • Koreografi 
 • Solo arbeid
 • Ensemblearbeid

Supplerende trening så som

 • Styrke og tøy trening
 • Pilates Barr/Pilates matta
 • Avspenning
Foruten dette jobber kompaniet med forestillinger og visninger (minst to/semester)
 
Kompaniet er basert på strukturert kollektivt lærende.  
Her utvikler elever refleksjonsevne, er medskapende og jobber i demokratiske prosesser.

Hovedvekt på improvisasjon og koreografi, men også annet.

Målsetting

Målet vil være gi elevene ekstra undervisning utover det vi kan tilby i ukedagene med et fokus på improvisasjon og koreografi. Elevene vil få god oppfølging og veiledning slik at elevene kan få utviklet seg best mulig som en medskapende danser i et kompani.

Struktur

Ca. 1 helg pr måned, da lørdag og søndag. (ca. 9 helger i løpet av skoleåret).
4 timer lørdag og 4 timer søndag.

Opptakskrav

Søkere må gjennom en opptaksprøve, og intervju.

Krav til elever av lørdagsskole dans

Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
 • Å møte alle kompani-helger
 • Å gå på minimum 2 partier ved Stavanger Kulturskole ordinære kveldsundervisning, av fagene ballett, jazzdans, samtidsdans eller hip-hop.
 • Det anbefales å kombinere tilbudet med jazzdans fordypning.

Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse krav kan føre til at en mister plassen.


Merk at dette tilbudet erstatter lørdagsskolen.
Påmelding